Daily Archives: 16.09.2016

Vang bóng một thời – Nguyễn Tuân (Chương 9)

Chén trà trong sương sớm Trời rét như cắt. Không kể tiểu hàn, không kể cả đến đại hàn, buổi sớm mùa đông nào, cụ Ấm cũng dậy từ lúc còn tối đất. Từ trên bàn thờ đức Thánh Quan, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn học Việt Nam | Bình luận về bài viết này