Daily Archives: 15.09.2016

Tết Trung Thu

Hôm nay rằm tháng tám Tết Trung Thu nhớ đến những lần Tết Trung Thu của hơn 50 năm trước…

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này

Intensive care medecine số 7 – BS Nguyễn Văn Thịnh

THÁI ĐỘ XỬ TRÍ CHUNG ĐỐI VỚI NGỘ ĐỘC (GENERAL APPROACH TO POISONINGS) Ken Kulig, MD Associate Clinical Professor Division of Emergency Medicine and Trauma University of Colorado Health Sciences Center 1/ NHỮNG NGUYÊN NHÂN THÔNG THƯỜNG NHẤT GÂY TỬ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này