Daily Archives: 13.09.2016

Cấp cứu ngộ độc số 33 – BS Nguyễn Văn Thịnh

LẠM DỤNG HEROIN (HEROIN ABUSE) Badar M Zaheer, MD Clinical Assistant Professor Rosalind Franklin University of Medicine end Science Chicago Medical School CASE HISTORY Một người đàn bà 18 tuổi đến khoa cấp cứu, qua EMS, trong tình trạng không … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | 4 bình luận