Daily Archives: 11.09.2016

Cấp cứu ngộ độc số 32 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC HEROINE (HEROIN OVERDOSE) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Test Một người đàn ông 25 tuổi được mang đến khoa cấp cứu bởi hai trong số những … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | 4 bình luận