Daily Archives: 08.09.2016

Vang bóng một thời – Nguyễn Tuân (Chương 8)

Ném bút chì Ít bữa nay, Lý Văn buồn bực hiện ra mặt, bỏ nhà ra đi đến hai ba hôm. Nhiều người lạ mặt đến hỏi, vợ con Lý Văn đều không biết thế nào mà trả lời. Những … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn học Việt Nam | Bình luận về bài viết này