Daily Archives: 07.09.2016

Cấp cứu ngộ độc số 31 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC LÂN HỮU CƠ (ORGANOPHOSPHATE POISONING) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Test Sau khi bị đuổi việc, một người đàn ông 35 tuổi toan tự tử bằng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | 3 bình luận