Daily Archives: 05.09.2016

Thời sự y học số 405 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ NHỮNG RỐI LOẠN ÁM ẢNH-ÉP BUỘC : NHIỀU TIẾN BỘ Nhiều rối loạn ám ảnh-ép buộc (TOC) đáp ứng với thuốc và tâm lý liệu pháp hành vi (psychothérapie comportementale) và những liệu pháp khác đang đến….

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bình luận về bài viết này