Daily Archives: 04.09.2016

Vang bóng một thời – Nguyễn Tuân (Chương 7)

Chữ người tử tù Nhận được phiến trát của Sơn Hưng Tuyên đốc bộ đường, viên quan coi ngục quay lại hỏi thầy thơ lại giúp việc trong đề lao: – Này, thầy bát, cứ công văn này, thì chúng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn học Việt Nam | Bình luận về bài viết này