Daily Archives: 03.09.2016

Thời sự y học số 404 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ TÌNH TRẠNG TIỀN UNG THƯ CỦA THỰC QUẢN Ta có thể dễ dàng phát hiện một tình trạng tiền ung thư của cơ quan này.

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bình luận về bài viết này