Monthly Archives: Tháng Tám 2016

Cấp cứu Nội Tiết và Chuyển Hoá số 29 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CẤP CỨU ĐÁI ĐƯỜNG ( DIABETIC EMERGENCIES ) Michael P. Kefer, MD Attending Staff Physician Departement of Emergency Medicine Oconomowoc Memorial Hospital Wisconsin A. HẠ ĐƯỜNG HUYẾT (HYPOGLYCEMIA) Glucose là nguồn năng lượng chính của não. Hạ đường huyết nghiêm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | 4 phản hồi

Vang bóng một thời – Nguyễn Tuân (Chương 2)

Những chiếc ấm đất Bóng nắng gần tới đỉnh đầu. Sư cụ chùa Đồi Mai thủng thẳng trở về trai phòng. Nhà sư già gỡ chiếc nón tu lờ, sắp ngồi vào thụ trai thì có tiếng con trẻ gọi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn học Việt Nam | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu Nội Tiết và Chuyển Hoá số 28 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHIỄM TOAN XETON ĐÁI ĐƯỜNG (DIABETIC KETOACIDOSIS) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 4 Một thanh niên 21 tuổi đến khoa cấp cứu kêu đau bụng, nôn và … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Vang bóng một thời – Nguyễn Tuân (Chương 1)

Bữa rượu máu Phía tây thành B. trên một nền đất rộng đổ sát vào chân thành cho lầu gạch ngoài thành được thêm vững chãi, lũ cây chuối mật tha hồ mặc sức mà mọc. Nó um tùm, tàu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn học Việt Nam | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu Nội Tiết và Chuyển Hoá số 27 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHIỄM TOAN XETON ĐÁI ĐƯỜNG (DIABETIC KETOACIDOSIS) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 3 Một người đàn ông 21 tuổi đến khoa cấp cứu. Anh ta có tiền … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Suối tóc – Nhạc Văn Phụng, Thùy Dương hát

Đăng tải tại Nhạc | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu Nội Tiết và Chuyển Hoá số 26 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHIỄM TOAN XETON ĐÁI ĐƯỜNG (DIABETIC KETOACIDOSIS) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 2 Một người đàn ông 30 tuổi với bệnh đái đường loại I đến khoa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?