Daily Archives: 30.08.2016

Vang bóng một thời – Nguyễn Tuân (Chương 5)

Hương cuội Đứa cháu đích tôn và lũ cháu ngoại đang loay hoay ngoài sân với những đồ đồng ngũ sự lổng chổng trên đám trấu và tro đẫm nước. Ông chúng, cụ Kép làng Mọc, cũng đang loay hoay … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn học Việt Nam | Bình luận về bài viết này