Daily Archives: 27.08.2016

Vang bóng một thời – Nguyễn Tuân (Chương 4)

Đánh thơ Giữa quãng cuối đời vua Thành Thái và đầu đời Hoàng Tôn Tuyên hoàng đế, đất Thuận Hóa có ba người đàn bà rất đẹp và rất lẳng lơ. Bằng cái sắc, bằng tiếng ca, bằng cái tiểu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn học Việt Nam | Bình luận về bài viết này