Daily Archives: 25.08.2016

Vang bóng một thời – Nguyễn Tuân (Chương 3)

Thả thơ Cái buồn thường không mấy khi xẩy đến một cách đơn chiếc. Cụ Phủ bà vừa mất vào quãng đầu xuân, cỏ xanh chưa đủ che kín mặt nấm mộ mới, thì cuối xuân năm ấy, cậu Chiêu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn học Việt Nam | Bình luận về bài viết này