Daily Archives: 24.08.2016

Cấp cứu Nội Tiết và Chuyển Hoá số 29 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CẤP CỨU ĐÁI ĐƯỜNG ( DIABETIC EMERGENCIES ) Michael P. Kefer, MD Attending Staff Physician Departement of Emergency Medicine Oconomowoc Memorial Hospital Wisconsin A. HẠ ĐƯỜNG HUYẾT (HYPOGLYCEMIA) Glucose là nguồn năng lượng chính của não. Hạ đường huyết nghiêm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | 4 bình luận