Daily Archives: 23.08.2016

Vang bóng một thời – Nguyễn Tuân (Chương 2)

Những chiếc ấm đất Bóng nắng gần tới đỉnh đầu. Sư cụ chùa Đồi Mai thủng thẳng trở về trai phòng. Nhà sư già gỡ chiếc nón tu lờ, sắp ngồi vào thụ trai thì có tiếng con trẻ gọi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn học Việt Nam | Bình luận về bài viết này