Daily Archives: 22.08.2016

Cấp cứu Nội Tiết và Chuyển Hoá số 28 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHIỄM TOAN XETON ĐÁI ĐƯỜNG (DIABETIC KETOACIDOSIS) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 4 Một thanh niên 21 tuổi đến khoa cấp cứu kêu đau bụng, nôn và … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này