Daily Archives: 21.08.2016

Vang bóng một thời – Nguyễn Tuân (Chương 1)

Bữa rượu máu Phía tây thành B. trên một nền đất rộng đổ sát vào chân thành cho lầu gạch ngoài thành được thêm vững chãi, lũ cây chuối mật tha hồ mặc sức mà mọc. Nó um tùm, tàu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn học Việt Nam | Bình luận về bài viết này