Daily Archives: 15.08.2016

Lyon (Phần I) – Đại Linh

Lyon là thành phố lớn thứ ba và là khu đô thị (urban area) lớn thứ hai của nước Pháp. Lyon cũng là gastronomy capital của thế giới và là ngã ba đường giữa Bắc và Nam Âu Châu. Lyon … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này