Daily Archives: 14.08.2016

Cấp cứu nhi khoa số 21 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TIM NHỊP NHANH TRÊN THẤT (SUPRAVENTRICULAR TACHYCARDIA) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST Một trẻ 3 tháng được mẹ mang đến khoa cấp cứu bởi vì giảm ăn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nhi khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này