Daily Archives: 09.08.2016

Gõ Tiếng Việt thêm dấu tự động Online

Nếu trên máy vi tính của các bạn không có cài sẵng một phần mềm để viết được tiếng Việt có dấu, thì các bạn có thể viết được bằng cách xử dụng trang web “http://www.easyvn.com/tiengviet/compose.php” để viết và chép … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này