Daily Archives: 03.08.2016

Marseille phần V – Đại Linh

CHÂTEAU D’IF Vũng tàu được khép lại về phía biển bởi Quần đảo Frioul. Quần đảo này gồm các đảo : Ile d’If, Ile Ratonneau, Ile Pomègues.

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này