Monthly Archives: Tháng Bảy 2016

Marseille phần III – Đại Linh

FORT SAINT JEAN Fort Saint Jean bao gồm Tour Carré (còn gọi là Tour du Roi René), Tour du Phare (còn gọi là Tour du Fanal) và các thành luỹ (fortifications) mà nhiệm vụ là trấn giữ cửa bắc của … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu tim mạch số 89 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TIM NHỊP NHANH TRÊN THẤT (SUPRAVENTRICULAR TACHYCARDIA) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 2 Một người đàn ông 27 tuổi kêu hồi hộp ngực và chóng mặt trong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Marseille phần II – Đại Linh

LA CANEBIÈRELa Canebière là đại lộ nổi tiếng nhất của Marseille.

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu tim mạch số 88 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TIM NHỊP NHANH TRÊN THẤT (SUPRAVENTRICULAR TACHYCARDIA) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 1 Một người đàn ông 32 tuổi không có tiền sử y khoa đến khoa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Lịch sử thành lập thành phố MARSEILLE là một câu chuyện tình !

Với lịch sử thành lập 2600 năm, Marseille là thành phố cổ nhất của nước Pháp.Truyền thuyết lưu truyền rằng Marseille ra đời là do câu chuyện tình giữa một chàng trai thủy thủ phiêu lưu đến từ Hy Lạp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu tim mạch số 87 – BS Nguyễn Văn Thịnh

XỬ TRÍ RUNG NHĨ Ở PHÒNG CẤP CỨU (PRISE EN CHARGE DE LA FIBRILLATION AURICULAIRE EN URGENCE) Jérome Leyral Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille Christophe Jégo Service de cardiologie Hôpital d’instruction des Armées Sainte Anne Toulon PHẦN II (Tiếp theo … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 4 phản hồi

Gánh xôi 30 năm tuổi trong chợ Cũ

                         Gánh xôi hấp dẫn của dì Dung trong chợ Cũ, quận 1

Đăng tải tại Ẩm thực | Bạn nghĩ gì về bài viết này?