Daily Archives: 31.07.2016

Cấp cứu tim mạch số 92 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐỪNG QUÁ DỰA VÀO TRIỆU CHỨNG ĐAU NGỰC ĐỂ CHẨN ĐOÁN NHỒI MÁU CƠ TIM (OVER-RELIANCE ON THE CLASSIC PRESENCE OF CHEST PAIN FOR THE DIAGNOSIS OF ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION) Richard A. Harrigan Associate Professor of Emergency Medicine Temple University … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này