Daily Archives: 30.07.2016

Hoa Phượng

Hoa Phượng hay Phượng Vĩ: thân mộc, cao từ 5 đến 10 m, hoa có 5 cánh, 4 cánh màu đó tỏa ra 4 góc cánh thứ 5 mọc thẳng có màu đỏ pha các đốm trắng hoặc vàng cam. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này