Daily Archives: 29.07.2016

Cấp cứu tim mạch số 91 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHỒI MÁU CƠ TIM (MYOCARDIAL INFARCTION) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST Một người đàn ông 71 tuổi đang chơi bài với vài người bạn thì ông bắt … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này