Daily Archives: 27.07.2016

Thời sự y học số 402 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ HÈ VÀ ÁNH NẮNG MẶT TRỜI, NHỮNG NGƯỜI BẠN KHÔNG CHỈ MUỐN ĐIỀU LÀNH CHO ANH. Những lời khuyên của các chuyên gia để trải qua một mùa hè thanh thản.

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 1 bình luận