Daily Archives: 26.07.2016

Marseille phần IV – Đại Linh

NOTRE DAME DE LA GARDE Vào năm 1214, tu viện trưởng Abbaye de Saint-Victor cho phép tu sĩ ẩn dật (ermite) Thầy Pierre xây dựng một chapelle trên đỉnh cao nhất của ngọn đồi Colline de La Garde (162m, điểm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này