Daily Archives: 25.07.2016

Cấp cứu tim mạch số 90 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM MÀNG NGOÀI TIM (PERICARDITIS) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST Một thầy giáo nhà trẻ 31 tuổi đến phòng cấp cứu với đau ngực dưới xương ức … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này