Daily Archives: 18.07.2016

Gánh xôi 30 năm tuổi trong chợ Cũ

                         Gánh xôi hấp dẫn của dì Dung trong chợ Cũ, quận 1

Đăng tải tại Ẩm thực | Bình luận về bài viết này