Daily Archives: 17.07.2016

Thời sự y học số 401 – BS Nguyễn Văn Thịnh

I/ CHẲNG BAO LÂU NỮA NHƯNG CƠ QUAN NHÂN TẠO CHO TOÀN CƠ THỂ CON NGƯỜI ? 4 năm : hôm nay đó là kỷ lục sống lâu với một tim nhân tạo hoàn toàn 2017 : đó là năm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 3 bình luận