Daily Archives: 11.07.2016

Cấp cứu tim mạch số 85 – BS Nguyễn Văn Thịnh

RUNG NHĨ (ATRIAL FIBRILLATION) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 2 Một người đàn bà 67 tuổi được nhân viên y tế mang đến phòng cấp cứu kêu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 4 bình luận