Daily Archives: 08.07.2016

Cấp cứu tim mạch số 84 – BS Nguyễn Văn Thịnh

RUNG NHĨ (ATRIAL FIBRILLATION) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST Một người đàn ông 51 tuổi với một tiền sử dài cao huyết áp đến khoa cấp cứu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 4 bình luận