Daily Archives: 05.07.2016

Marseille – Đại Linh

Marseille là hải cảng xưa nhất và lớn nhất của nước Pháp và là một thành phố quốc tế, đầy màu sắc và lý thú. Marseille được thành lập bởi các nhà hàng hải Hy Lạp đến từ vùng Phocée … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này