Daily Archives: 02.07.2016

Cấp cứu tim mạch số 82 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP TÍNH (ACUTE CORONARY SYNDROME) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 2 Một người đàn bà 61 tuổi với một tiền sử đái … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận