Daily Archives: 27.06.2016

Thời sự y học số 400 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ LOÃNG XƯƠNG VÀ GÃY XƯƠNG : PHẢI CHĂNG NGUY CƠ BỊ ĐÁNH GIÁ THẤP ? 700.000 phụ nữ được điều trị vì bệnh loãng xương năm 2014, trong khi đó số những phụ nữ bị bệnh được ước tính … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bình luận về bài viết này