Daily Archives: 25.06.2016

Cấp cứu tim mạch số 81 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CƠN ĐAU THẮT NGỰC KHÔNG ỔN ĐỊNH (UNSTABLE ANGINA) Badar M Zaheer, MD Clinical Assistant Professor Rosalind Franklin University of Medicine end Science Chicago Medical School CASE HISTORY Bệnh nhân là một người đàn ông 63 tuổi với tiền sử … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận