Daily Archives: 16.06.2016

Kỹ thuật cấp cứu số 9 – BS Nguyễn Văn Thịnh

KHAI THÔNG ĐƯỜNG KHÍ KHI NGHI THƯƠNG TỔN CỘT SỐNG CỔ (LIBERATION DES VOIES AERIENNES LORS DE LA SUSPICION DE LESION DE COLONNE CERVICALE) I. MỤC ĐÍCH : Tránh tắc đường khí do sa lưỡi ở mỗi bệnh nhân mất … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này