Daily Archives: 09.06.2016

Cấp cứu tim mạch số 78 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TIM NHỊP NHANH TRÊN THẤT (SUPRAVENTRICULAR TACHYCARDIA) Glenn N. Levine, MD Professor of Medicine Baylor College of Medicine Director of the Coronary Care Unit Michael E. DeBakey VA Medical Center Houston, Texas 1/ THUẬT NGỮ TIM NHỊP NHANH TRÊN THẤT … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận