Daily Archives: 06.06.2016

Cấp cứu tim mạch số 77 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP TÍNH (ACUTE CORONARY SYNDROME) Jennifer Kleinbart, MD Associate Professor of Medicine Emory University School of Medicine Associate Medical Director Grady Health Outcomes Center Atlanta, Georgia 1/ ĐỊNH NGHĨA NHỮNG HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận