Daily Archives: 04.06.2016

Kỹ thuật cấp cứu số 8 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NỘI THÔNG KHÍ QUẢN THUẬN DÒNG (INTUBATION ORO-TRACHEALE ANTEROGRADE) I. DỤNG CỤ – Ống nội khí quản (đàn ông 8 đến 9, phụ nữ 7 đến 8) hay TET (Tube Endo Trachéal).

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này