Daily Archives: 02.06.2016

Cấp cứu tim mạch số 76 – BS Nguyễn Văn Thịnh

XỬ TRÍ RUNG NHĨ Ở PHÒNG CẤP CỨU (PRISE EN CHARGE DE LA FIBRILLATION AURICULAIRE EN URGENCE) Jérome Leyral Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille Christophe Jégo Service de cardiologie Hôpital d’instruction des Armées Sainte Anne Toulon PHẦN I Rung nhĩ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 5 bình luận