Monthly Archives: Tháng Sáu 2016

Christo Javacheff và những tác phẩm “độc nhất vô nhị” (phần I)

Đăng tải tại [-] | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Intensive care medecine số 4 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP TÍNH (SYNDROME CORONARIEN AIGU) JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de Soins Intensifs Hôpital Erasme, Bruxelles PHẦN II CƠN ĐAU THẮT NGỰC KHÔNG ỔN ĐỊNH (ANGOR INSTABLE, NSTEMI) Thuật ngữ cơn đau thắt ngực không … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nét đẹp Việt Nam phần III

Đăng tải tại [-] | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thời sự y học số 400 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ LOÃNG XƯƠNG VÀ GÃY XƯƠNG : PHẢI CHĂNG NGUY CƠ BỊ ĐÁNH GIÁ THẤP ? 700.000 phụ nữ được điều trị vì bệnh loãng xương năm 2014, trong khi đó số những phụ nữ bị bệnh được ước tính … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Euro 2016 – 1/8 FINALE – 26/06/2016 [FRANCE – IRLANDE 2 – 1]

Đăng tải tại [-] | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu tim mạch số 81 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CƠN ĐAU THẮT NGỰC KHÔNG ỔN ĐỊNH (UNSTABLE ANGINA) Badar M Zaheer, MD Clinical Assistant Professor Rosalind Franklin University of Medicine end Science Chicago Medical School CASE HISTORY Bệnh nhân là một người đàn ông 63 tuổi với tiền sử … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | %(count) bình luận

Airway management số 3 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NỘI THÔNG KHÍ QUẢN (INTUBATION) G. Kierzek Service des Urgences Hôpital Hôtel-Dieu, Paris. I/ ĐỊNH NGHĨA Nội thông khí quản (intubation trachéale) nhằm thiết đặt qua lỗ thanh môn (orifice glottique), dưới soi thanh quản, một ống thông khí quản … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?