Monthly Archives: Tháng Năm 2016

Rau tập tàng, rau xoàng dinh dưỡng tốt

Tập tàng là tên gọi chung của một tập hợp nhiều loại rau như: rau má, rau dền gai, rau sam, mã đề, mồng tơi, bồ ngót, lá lốt, rau trai, ngò tàu, rau ngổ, rau éo…                                                                    Rau tập tàng

Đăng tải tại [-] | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Xử lý đường hô hấp số 1

XỬ LÝ ĐƯỜNG HÔ HẤP (AIRWAY MANAGEMENT) Barron Simon, MD Chairman of Department of Emergency Medicine Alameda County Medical Center Associate Professor of Medicine University of California at San Francisco 1/ TÔI CÓ THẬT SỰ CẦN PHẢI BIẾT VỀ XỬ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa | %(count) bình luận

Euro 2016

Đăng tải tại [-] | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Choáng số 15 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHOÁNG VÀ BÙ DỊCH (CHOC ET REMPLISSAGE) Dr Jean-Marie Jacques Service des Urgences Centre Hospitalier de la Haute-Senne Soignies, Belgique CƠ CHẾ CHOÁNG Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG (MECANISMES DU CHOC CHEZ LE TRAUMATISE) Những nguyên nhân của choáng được … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Choáng, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Choáng số 14 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHOÁNG VÀ BÙ DỊCH (CHOC ET REMPLISSAGE) Dr Jean-Marie Jacques Service des Urgences Centre Hospitalier de la Haute-Senne Soignies, Belgique NHẬP ĐỀ Mặc dầu choáng được công nhận từ hơn 100 năm nay, một định nghĩa rõ ràng của quá … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Choáng, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu chấn thương số 61 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG VÀ TỦY SỐNG (TRAUMA DE LA COLONNE ET TRAUMA MEDULLAIRE) Dr Jean-Marie Jacques Service des Urgences Centre Hospitalier de la Haute-Senne Soignies, Belgique XỬ TRÍ CHUNG Ở mỗi bệnh nhân bị chấn thương, phải luôn luôn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu chỉnh hình số 23 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VỠ XƯƠNG BÁNH CHÈ (FRACTURES DE LA ROTULE) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de Grenoble, hôpital sud I. CƠ THỂ BỆNH LÝ 1. GÃY NGANG … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?