Daily Archives: 30.05.2016

Cấp cứu tim mạch số 75 – BS Nguyễn Văn Thịnh

RUNG NHĨ (ATRIAL FIBRILLATION) Saul G. Myerson Robin P. Choudhury Clinical Lecturer in Cardiovascular Medicine University of Oxford, Oxford, UK Andrew Mitchell Specialist registrar in Cardiology John Radcliffe Hospital, Oxford, UK – Loạn nhịp lâm sàng thông thường nhất, ảnh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 4 bình luận