Daily Archives: 26.05.2016

Cấp cứu tim mạch số 74 – BS Nguyễn Văn Thịnh

PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG (ABDOMINAL AORTIC ANEURYSM) Robert L.Rogers Clinical Instructor Department of Surgery Division of Emergency Medicine University of Maryland School of Medicine Amal Mattu Director of Academic Development Department of Surgery Division of Emergency Medicine University of … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này