Daily Archives: 25.05.2016

Cấp cứu chỉnh hình số 24 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VỠ MÂM CHÀY (FRACTURE DU PLATEAU DU TIBIA) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de Grenoble, hôpital sud A. CƠ THỂ BỆNH LÝ Ta phân biệt … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này