Daily Archives: 24.05.2016

Rau tập tàng, rau xoàng dinh dưỡng tốt

Tập tàng là tên gọi chung của một tập hợp nhiều loại rau như: rau má, rau dền gai, rau sam, mã đề, mồng tơi, bồ ngót, lá lốt, rau trai, ngò tàu, rau ngổ, rau éo…                                                                    Rau tập tàng

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này