Daily Archives: 23.05.2016

Xử lý đường hô hấp số 1

XỬ LÝ ĐƯỜNG HÔ HẤP (AIRWAY MANAGEMENT) Barron Simon, MD Chairman of Department of Emergency Medicine Alameda County Medical Center Associate Professor of Medicine University of California at San Francisco 1/ TÔI CÓ THẬT SỰ CẦN PHẢI BIẾT VỀ XỬ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận