Daily Archives: 18.05.2016

Cấp cứu chỉnh hình số 23 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VỠ XƯƠNG BÁNH CHÈ (FRACTURES DE LA ROTULE) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de Grenoble, hôpital sud I. CƠ THỂ BỆNH LÝ 1. GÃY NGANG … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này