Daily Archives: 17.05.2016

Cấp cứu chỉnh hình số 22 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TRẬT KHỚP ỨC ĐÒN (DISJONCTIONS STERNO-COSTO-CLAVICULAIRES) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de Grenoble, hôpital sud I. CƠ THỂ BỆNH LÝ VÀ TƯƠNG QUAN VỚI LÂM … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này